Home Focusmodule Beroepsopleiding KBC Incompany opleiden   Inschrijven
Onze aanpak Bedrijfsopleiding Kwalificerend MBO Inloggen studenten   Contact


Personeelszaken PZ

Focus modules
Overzicht Focusmodules

Bedrijfsopleiding
Medewerker Personeelszaken MPZ
Basiskennis Loonadministratie BKL
Praktijkdiploma Loonadm. PDL

Beroepsopleiding KBC
Medewerker Human Reources KBC
Salarisadministrateur KBC
Intercedent Uitzendbureau KBC

Kwalificerend MBO
Medewerker Human Resources MBO4
Salarisadministrateur MBO4
Intercedent Uitzendbureau MBO4< Terug naar hoofdmenu
 

     
 
 
Personeelszaken HR
Salarisadministrateur
Eén- of tweejarig, beroepsopleiding KBC

Beroep
Opleiding Medewerker Human Resource Management / SalarisadministrateurDe Salarisadministrateur verricht werkzaamheden voor de verwerking van de salarisadministratie en zorgt voor afstemming met de financiële afdeling (salarisadministratie). Als onderdeel van de personeelsadministratie voert de medewerker HRM diverse berekeningen uit met behulp van een softwarepakket, zoals standaard salarisberekeningen en berekeningen met betrekking tot sociale zekerheidsregelingen. Hij gebruikt overzichten, waaronder standaard pensioen- en salarisoverzichten. De salarisadministrateur handelt daarnaast tijdig declaraties af in verband met bijvoorbeeld dienstreizen, overwerk of scholingsregelingen. Ook voert hij administratieve handelingen en (payroll) mutaties uit met betrekking tot de salarisverwerking van diverse personele regelingen, zoals ouderschapsverlof, bedrijfsregelingen, (thuiswerk)vergoeding, ouderenregelingen, etc. Berekeningen, (payroll) mutaties, declaraties en bijbehorende administratieve handelingen zijn tijdig en correct uitgevoerd.

Bekijk de digitale Opleidingengids.
Bestel de Opleidingengids in print.
Klik hier om aan te melden.

Opleiding
Wat maakt deze opleiding zo interessant?
college-uren dagdelen dagen
1e collegejaar 180 60 30
2e collegejaar 78 26 13
Totaal 258 86 43

- Beroepsopleiding KBC in 1 of 1,5 jaar;
- Klassikaal onderwijs;
- Een gewaardeerd instituutsdiploma bij sollicitaties van het particuliere Kronenburgh Business College;
- Optioneel extra diploma’s: Basiskennis
  Loonadministratie BKL, Praktijkdiploma Loonadministratie PDL;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt u het verschil !

Een beroepsopleiding is heel geschikt wanneer u naar een ander werkveld wilt overstappen, of uzelf verder wilt kwalificeren binnen uw huidige functie. Wanneer u reeds een MBO4 opleiding of HBO opleiding heeft afgerond, is het niet nodig opnieuw een MBO examenprogramma te volbrengen om uw werk- en denk-niveau aan te tonen; juist ook dan is een beroepsopleiding van het Kronenburgh Business College een goede optie.

De Beroepsopleidingen van het Kronenburgh Business College komen voor een groot deel overeen met onze Deeltijd MBO4 Opleiding. Echter u hoeft geen BPV (stage) opdrachten te maken, geen opdrachten ‘Loopbaan Burgerschap’ te maken, geen keuzedelen te volgen en geen examen (proeve van bekwaamheid) te doen. Het programma omvat alleen de beroepsspecifieke modules; de generieke modules (Nederlands, Engels en Rekenen) zijn optioneel. U hoeft niet werkzaam te zijn in een voor de opleiding relevante functie (baan). U kunt altijd nog besluiten alsnog het MBO-diploma te behalen.

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Het collegeprogramma
Dinsdags:
- Publiek- en Privaatrecht;
- BKL Loon, BKL Arbeidsrecht;
- Arbeidsbemiddeling;
- Schuldhulpverlening;
- Persoonlijk Profileren (Presenteren, Onderhandelen en Vergaderen);
- Webcare;
- Ondernemer MKB;
- Nederlands.

Donderdags:
- Keuze: Lean Creatief, of Duurzaam in Beroep;
- Engels en Rekenen.

 Planning
Collegetijden: 13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag.

Collegedagen:
op dinsdagen en/of donderdagen.

Collegedagen:
op dinsdag en / of donderdag; tweedejaars op donderdag. Zo is het mogelijk om in het tweede collegejaar nog colleges te volgen uit het eerste collegejaar wanneer een module niet is behaald.

Het is ook mogelijk om zowel de eerstejaars colleges (op de dinsdag) als de tweedejaars colleges (op de donderdag) te volgen. U rond de opleiding dan versneld af.

Start:
De opleiding is modulair opgebouwd. U kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom: is dus mogelijk.

- dinsdag 1 oktober 2019
- donderdag 28 november 2019
- dinsdag 7 januari 2020
- donderdag 9 januari 2020
- dinsdag 21 januari 2020
- dinsdag 17 februari 2020
- dinsdag 17 maart 2020
- dinsdag 14 april 2020
- dinsdag 12 mei 2020

Collegerooster 2019-2020 eerste jaar

Collegerooster 2019-2020 tweede jaar

Huiswerk:
als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen.

Collegelocatie:
Collegegebouw Kronenburgh Business College
Lange Houtstraat 7 2511CV Den Haag

 Toelating
Wij verzorgen de opleiding op havo 4-5 niveau.

Examinering
U verkrijgt voor alle positief afgeronde modules een certificaat.

Het diploma Beroepsopleiding KBC is een instituutsdiploma van het Kronenburgh Business College op MBO4 niveau. U komt voor dit instituutsdiploma in aanmerking wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald.

Optionele Externe examens
Examinering door Associatie:
- Basiskennis Loonadministratie BKL;
- Praktijkdiploma Loonadministratie PDL,

Deze externe examens geven diploma's die aanvullend zijn op het Beroepsdiploma en die zeer worden gewaardeerd door werkgevers. U verzorgt zelf de aanmelding voor deze externe examens.

 Vervolgopleiding
U kunt het instituutsdiploma Bedroepsopleiding KBC upgraden tot een Medewerker Human Recource Management Deeltijd MBO4 Opleiding.
HBO Personeel en arbeid / HRM.

 Investering

Collegegeld dinsdag *) € 2.925,00
Literatuur (dd.2018-2019) € 382,00
Totaal dinsdag € 3.307,00
Collegegeld donderdag *) € 1.425,00
Literatuur  (dd.2018-2019) € 120,00
Totaal donderdag € 1.545,00
Totaal opleiding € 4.852,00
Optionele externe examens
Associatie BKL Loon € 175,00
Associatie BKL Arbeid € 175,00
Totaal optioneel € 350,00
Totaal opleiding en optioneel € 5.202,00
*) Collegegeld in 10 termijnen
Dinsdag € 299,81
Donderdag € 146,06

Literatuur: Facturatie verloopt via Studystore Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens: Facturatie verloopt via de Associatie. De Associatie kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop: U brengt zelf een laptop mee met minimaal 4Gb werkgeheugen en de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel). OCW kan eisen aan laptop aanpassen.

- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Stuur mij een complete prijsopgave tbv mijn werkgever

Aanmelden
Bekijk de digitale Opleidingengids.
Bestel de Opleidingengids in print.
Klik hier om aan te melden.

Heeft u nog vragen? Bel: 0703998806, mail info@bc-kronenburgh.nl of kom naar de inloopavond.

Informatie over onze opleidingen wordt ook vermeld via:
- springest.nl
- roc.nl


Dinsdagavond - Inloopavond:
Openavond
Wekelijks binnenlopen
tussen 19.00 en 21.00

Bekijk de digitale
Opleidingengids:
Beroepsopleidingen/
Kwalificerend MBO


Bestel gids in print
Beroepsopleidingen/
Kwalificerend MBOBekijk de digitale
Opleidingengids:
Bedrijfsopleidingen

Bestel gids in print

BedrijfsopleidingenTHINK - ACT - GROW:
Ontwikkel jezelf


Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)