Home Focusmodule Beroepsopleiding KBC Incompany opleiden   Inschrijven
Onze aanpak Bedrijfsopleiding Kwalificerend MBO Inloggen studenten   Contact


Secretariële Dienstverlening SD

Focus modules
Overzicht Focusmodules

Bedrijfsopleiding 
Medewerker Secretariaat (Associatie)
Secretaresse (Associatie)
Directiesecretaresse (Associatie)
Managementassistent (Associatie)

Beroepsopleiding KBC
Secretaresse KBC
Office Assistant KBC
Directiesecretaresse KBC
Management Assistant KBC

Kwalificerend MBO
Secretaresse MBO3
Office AssistantMBO3
Directiesecretaresse MBO4
Management Assistant MBO4


< Terug naar hoofdmenu
 

     
 
 
Financiële en Secretariële Dienstverlening FD en SD
Professioneel Dienstverlener
Eén- of tweejarig kwalificerend MBO2
Beroep

Professioneel Dienstverlener MBO2Als professioneel dienstverlener  (Secretarieel) werk je veel met teksten. Je schrijft brieven en e-mails. Je typt documenten uit. Verder doe je veel praktische dingen, zoals bezoekers ontvangen, de telefoon aannemen, de agenda bijhouden, afspraken maken, kopiëren, de post afhandelen. Ook houd je het archief goed bij. Je bent echt de steunpilaar van de afdeling en / of de receptie.

Als professioneel dienstverlener (Financieel) werk je mee aan de (financiële) administratie. Je stelt bijvoorbeeld facturen op en je voert binnenkomende facturen in het systeem in. Je ontvangt bezoekers, handelt telefoongesprekken af, voert administratieve werkzaamheden uit. Ook verzorg je de post en beheer je agenda's. Je regelt vergaderruimtes en alles wat erbij komt kijken. Kortom je bent inzetbaar op vele fronten. Klantgericht werken is vanzelfsprekend! Voor jou is de klant Koning en daarom maak jij het verschil !

Bekijk de digitale Opleidingengids.
Bestel de Opleidingengids in print.
Klik hier om aan te melden.

Opleiding
Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Deeltijd MBO2 in één of twee jaar tijd
- Een gewaardeerd diploma bij sollicitaties;
- Optioneel extra diploma’s: Associatie praktijkdiploma
  Medewerker Secretariaat;
- Geeft vrijstellingen binnen de tweejarige
  opleiding Secretaresse MBO3;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op
  het werk;
- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de
  praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer
  investeren samen;
- Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt u het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Het collegeprogramma
Dinsdags:
Beroepsspecifiek
:
- Correspondentie Nederlands;
- Basiskennis Secretariaatspraktijk;
- Financiële Administratie;
- Computervaardigheden Office (Word, Excel,
  PowerPoint, Outlook);
- Introductie Ondernemen;
- Persoonlijke Effectiviteit;

Donderdags:
Generiek:
- Nederlands, Engels en Rekenen.

Keuzedeel:
> Ondernemend Gedrag (K0211);
> Digitale vaardigheden (K0022); of
> Financiële Administratie (K0038).

U maakt 2 opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.

Op de leerwerkplek
Op de leerwerkplek maakt u praktijkopdrachten(Beroepspraktijkvorming BPV).
 Planning
Collegetijden: 13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elke werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag.

Collegedagen: eerstejaars colleges op dinsdag tweedejaars colleges op donderdag.

Het is ook mogelijk om zowel de eerstejaars (op de dinsdagavond) als de tweedejaars colleges op de donderdagavond te volgen. U rond de opleiding dan in 1 jaar af.

Eerstvolgende startmoment:
dinsdag 2 oktober 2018.

Start: De opleiding is modulair opgebouwd. U kunt de modules los van elkaar volgen. U kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom: is dus mogelijk.

- dinsdag 2 oktober 2018;
- dinsdag 13 november 2018;
- dinsdag 11 december 2018;
- donderdag 13 december 2018;
- dinsdag 5 maart 2019;
- donderdag 7 maart 2019;
- dinsdag 9 april 2019;
- donderdag 11 april 2019;
- dinsdag 21 mei 2019;
- donderdag 23 mei 2019.

Collegerooster MBO2 2018-2019

Het collegejaar is opgebouwd uit vier periodes die worden afgesloten met een tentamen. Er zijn ook tussentijdse tentamens.

Huiswerk: als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachte

Collegelocatie:
Collegegebouw Kronenburgh Business College
Lange Houtstraat 7 2511CV Den Haag

 Toelating
U heeft vier jaar voortgezet onderwijs gevolgd. Wij verzorgen de opleiding op mavo / vmbotl niveau.

U bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kunt u de opleiding toch volgen als bedrijfsopleiding en verkrijgt u certificaten. Zodra u relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, kunt u alsnog het mbo diploma verzilveren. Deze praktijkuren kunnen gemaakt worden tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma.

 Examinering
MBO2
Dit is een door OCenW erkende opleiding:
25150 Medewerker Secretariaat en receptie.
25149 Medewerker (financiële) admnistratie

Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

U rondt de opleiding af met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de werkvloer).

U verkrijgt het MBO2 diploma, wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald, de praktijkbeoordeling voldoende is, positieve afronding opdrachten "Loopbaan Burgerschap" en het examen met een voldoende is afgerond.

Externe examens
Examinering door Associatie:
- Praktijkdiploma: Medewerker Secretariaat.

Deze externe examens geven diploma's die aanvullend zijn op het MBO-diploma en die zeer worden gewaardeerd door werkgevers. Aanmelding voor de externe examens verzorgt uzelf en verloopt dus niet via Kronenburgh.


 Vervolgopleiding
Secretaresse MBO3

 Investering
De werkgever kan de studiekosten als zakelijke kosten (Opleidingskosten personeel) opvoeren bij de belastingdienst.

U kunt zelf de opleidingsinvestering (collegegeld, literatuur) met een drempel van € 250,- tot maximaal € 15.000,- per jaar via de inkomstenbelasting verrekenen.
Collegegeld MBO3 dinsdags € 2.925,-
In 10 termijnen; per termijn € 300,-
 
Collegegeld MBO3 donderdags € 1.440,-
In 5 termijnen; per termijn € 295,-
 
Eenjarig programma  
Collegegeld MBO3 € 4.365,-
In 10 termijnen; per termijn € 447,-

- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten.

- Studiemateriaal:
1e leerjaar € 600,-

Kijk bij Studystore (kies Kronenburgh MBO voor de actuele kosten). Het is mogelijk dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

- U brengt zelf een laptop (wifi-internet) mee naar de werkcolleges. Wij werken met de Office suite.

- MBO 2 Examen: € 750,-

- Aanbevolen optionele externe examens: Praktijkdiploma Secretaresse
Kijk bij Associatie voor de actuele kosten.

Stuur mij een complete prijsopgave tbv mijn werkgever
 Inschrijving
Bekijk de digitale Opleidingengids.
Bestel de Opleidingengids in print.
Klik hier om aan te melden.

Heeft u nog vragen? Bel: 0703998806, mail info@bc-kronenburgh.nl of kom naar de inloopavond.

Informatie over onze opleidingen wordt ook vermeld via:
- scholenwijzer.denhaag.nl
- bekijkjetoekomst.nl
- kiesmbo.nl
- springest.nl
- roc.nl

Dinsdagavond - Inloopavond:
Openavond
Wekelijks binnenlopen
tussen 19.00 en 21.00

Bekijk de digitale
Opleidingengids:
Beroepsopleidingen/
Kwalificerend MBO


Bestel gids in print
Beroepsopleidingen/
Kwalificerend MBOBekijk de digitale
Opleidingengids:
Bedrijfsopleidingen

Bestel gids in print

BedrijfsopleidingenTHINK - ACT - GROW:
Ontwikkel jezelf


Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)